Happy Fruits - Đăng ký ứng tuyển

I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN
(*) là trường bắt buộc

II/ THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
  


Mức lương mong đợi

III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Lịch học: T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối
IV/ THÔNG TIN KHÁC
(Nếu rồi thì Tên công ty/ cửa hàng)
V/ ƯU ĐIỂM BẢN THÂN

VI/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH (ghi tên bố/mẹ và một người lớn có sử dụng điện thoại để tham chiếu)
Họ và tên Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp Số điện thoại Nơi ở hiện nay
VII/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty Chức vụ Lương Thời gian Lý do nghỉ việc Người tham chiếu Số ĐT liên hệ
Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật.